Endüstriyel İnşaat İşleri

Endüstriyel İnşaat İşleri

  • Endüstriyel Binaların Yapım ve Tasarımı
  • Bina Türü Olmayan Endüstriyel Depo-Hangar-Silo-Vana Odaları vb. Yapıların Yapım ve Tasarımı
  • Alt Yapı Galeri Havalandırma Depolama Deşarj Yapılarının Yapım ve Tasarımı
  • İnşaat Projeleri Uygulama Danışmanlık Hizmetleri
  • Prefabrike Yapıların Yapım İşleri