İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • Anasayfa
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Bir kuruluşu oluşturan en temel ve değerli unsurun çalışanları ve diğer ilgili tarafları olduğu  görüşünden hareketle; kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla; uzman sertifikalı personellerimizle faaliyet alanına ilişkin ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuat gereklerini yerine getirmeyi, tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini  tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi, tüm faaliyetleri kapsamında olası  tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi, ilgili tarafların ve çalışanların katılımlarını sağlamayı, sağlık ve güvenlik politikası olarak benimsemekte ve sürekli geliştirmekteyiz.

Bizi Tanıyın

Bize Ulaşın

  • Adres: Sultançiftliği Mah. Hürriyet Cad. No:5/7 Çekmeköy / İSTANBUL
  • Telefon: +90 216 312 35 49
  • E-Mail: info@mepturkey.com